en tr

ROBOTİK OTOMASYON

Tasarım

Bilgisayar ortamında yapılan tasarım; mekanik, elektronik, hidrolik-pnömatik ve makine güvenliği aşamalarından oluşur. Bu aşamada birbirinden farklı simülasyon programları en verimli şekilde kullanılır. Tüm hesaplamalar, mekanik olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Malzeme seçimleri, ısıl işlem değerleri, yıpranma – aşınma ve kırılma dayanım katsayıları göz önünde bulundurularak tasarım aşaması sonlandırılır.