en tr

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Norm Holding 1973 yılından bugüne kurumsal değerleri odağına almış nitelikli insan kaynağı ile sektördeki liderliğini sürdürmektedir. Norm Holding; müşteriler için fark yaratan, takımın gücüne inanan, adil ve saygılı davranan, topluma ve çevreye değer katan, normları ve kendini sürekli geliştiren insan kaynağı ile attığı her adımda başarıyı yakalamıştır.

İnsan kaynağımızın, belirlenmiş olan standartların ötesine geçmeyi hayal eden, süreçlerini geliştirmek adına sürekli sorgulayan, inovatif süreç ve yaklaşımlar geliştirebilen, , yaratıcı düşünen, sürekli kendini geliştiren araştıran, merak eden, etik davranan, tarafsız ve adil olan,  bilgiyi paylaşan, saygılı olan yeteneklerden oluşmasını hedefleriz.

YETENEĞİ KAZANMAK

İşe Alım Süreci
Norm Holding olarak en önemli hedeflerimizden birisi; kendi alanında uzmanlaşmış, profesyonel çalışma anlayışına sahip, dinamik, gelişim potansiyeli ve motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına önem veren ve Norm Holding değerlerini benimseyip, hayata geçmesi için gerekli aksiyonları alabilecek bireylerin organizasyon bünyesine kazandırılmasıdır. Doğru yeteneğin doğru pozisyonda değerlendirilmesi bizim için her zaman esastır, bu doğrultuda Norm Holding Yetenek Havuzu yıl boyunca güncel tutulur ve İnsan Kaynakları ekibimiz yıl boyunca yetenekleri keşfetmek adına çalışmalarını sürdürür. 
 
Değerlendirme Sistemi: 
İşe alım sürecimizde, pozisyonun görev tanımı ve aranan nitelikler değerlendirme sürecimizi tasarlamamızı sağlar.  Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın pozisyona uygunluklarını değerlendirmek için aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanabilir.
• Kişilik Envanteri
• Genel Yetenek Testi
• İngilizce Seviye Tespit Sınavı / İngilizce Mülakat
• Yetkinlik Bazlı Mülakat 
• Yönetici Mülakatı / Mesleki Mülakat 
• Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
Değerlendirme sürecimizin sonunda, uygun bulunan adaylarımızın referans kontrolleri gerçekleştirilerek, her aşamayı geçen ve hem İnsan Kaynakları ekibimiz hem de ilgili Departman Yöneticisi tarafından pozisyona uygun olarak değerlendirilen adaylara iş teklifi yapılır. 
İşe alım süreçlerinde, adayları gerek sürecin adımları gerekse değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirmenin öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle, adaylarımıza sonuçlandırdığımız her pozisyonla ilgili mail aracılığıyla bilgi vermekteyiz.
 
İç İlan Sistemi
Şirketimizdeki boş pozisyonları “Kariyerine Yön Ver”” uygulaması ile çalışanlarımıza duyuruyor, pozisyonda değerlendirilmeleri yönünde onlara öncelik veriyoruz. Bu uygulama ile çalışanlarımıza kariyerlerinde etkin şekilde rol oynama  ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunuyoruz.  
 
Staj Uygulamaları
Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde meslek lisesi öğrencilerine gelecekte aday havuzumuzu oluşturacağı bilinciyle staj imkanı sunuyor henüz öğrenciyken iş ortamını yakından tanımalarını sağlıyoruz. 
Üniversite öğrencilerine aldıkları eğitim doğrultusunda ilgili departmanda staj yapma olanağı sağlıyor, farklı bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilmeleri adına süreçlerimizi geliştirmesi için proje çalışması yapmalarını sağlıyoruz. 

YETENEĞİ YÖNETMEK

Performans Yönetim Sistemi
Performans Yönetim Sistemi’miz ile çalışanlarımızın şirket hedefleri ile paralel hedeflere yönelmelerini sağlayarak,  performanslarını arttırmayı amaçlıyoruz. Her yıl başında şirket hedeflerini bölüm ve çalışanlara indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resme nasıl katkı sağladıklarını anlamalarına katkı sağlıyoruz. Tüm sürecini online olarak yürüttüğümüz performans değerlendirme sistemi çıktıları; eğitim & gelişim, kariyer planlama, ödüllendirme ve ücretlendirme alanlarına girdi sağlamaktadır. 
 
Kariyer Planlama
Norm Holding Kariyer Planlama Sistemi ile globalleşen şirketimizin organizasyonunu ve çalışanlarını geleceğe hazırlamayı, mevcut insan kaynağımızı kendi gelişim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi, Norm Holding’in liderlik know how’ının sürekliliğini garantilemeyi, organizasyonun devamı için gerekli olan ihtiyaçları karşılamayı ve pozisyonları yedekleyecek işgücünü hazır bulundurmayı amaçlıyoruz. 
 
Norm Holding kariyer planlama sistemi kapsamında tüm süreçleri her yıl tekrarlar, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bireysel gelişim planları hazırlar ve uygular, tüm pozisyonların yedekleme çalışmalarını yaparız.
 
Çalışanların Memnuniyeti
Çalışanlarımızın işi ve şirketi ile ilgili çeşitli konularda memnuniyetlerini ve bağlılıklarını ölçmek üzere her yıl Çalışanların Görüşleri Anketi uygulaması yaparız. Anket sonuçları doğrultusunda her kademeden çalışanlarımızdan oluşan aksiyon komiteleri kurar, aksiyon komiteleri tarafından iyileştirilmesi hedeflenen alanlara yönelik hazırlanan aksiyon planlarını uygularız.

YETENEĞİ GELİŞTİRMEK

Norm Holding olarak yetişkin gelişiminde geçerli olduğu belirlenen 70:20:10 Etkili Öğrenme Modeli'ne göre gelişim planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu modele göre gelişimin %70’i deneyim edinerek, uygulayarak ve iş başında öğrenerek, %20’si ilişki yönetimi ve iletişim sırasında öğrenilerek, %10’u ise formel eğitim yöntemleri ve sınıf içi eğitimle sağlanır. 

Norm Akademi

Norm Holding bünyesinde yapılan tüm eğitim & gelişim faaliyetleri Norm Akademi kapsamında gerçekleştirilir. Norm Akademi; Norm Holding çalışanlarına bilgi, beceri ve gelişim imkanları sağlayan eğitim platformudur. 
Norm Akademi’nin amacı; yetkinliklerin geliştirilmesi stratejisi ve tüm kurumsal değerlerin içselleştirilmesini sağlayarak çalışanlarımızın işini geleceğe taşıyacak  kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gelişim planlarını hazırlamak ve uygulamaktır. 
Norm Akademi’nin çatısı altında,
o Norm Teknik Eğitim Merkezi (NormTEM)
o Norm Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık Okulu)
o Teknik & Kişisel Gelişim & Liderlik Eğitim Programları

 

Norm Teknik Eğitim Merkezi (NORMTEM)

Yeni işe başlayan çalışanlarımız şirket oryantasyonu ardından NormTEM oryantasyon programına dahil olurlar. Çalışanlarımızın işine ve şirketine hızla adaptasyonunu sağlamak amacıyla NormTEM'de ürün, proses ve kalite gerekliliklerine göre planlı ve sistematik şekilde gerekli teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Teknik eğitimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni çalışma arkadaşlarımız görevlerinde çalışmaya başlarlar.

 

Norm Mesleki Eğitim Merkezi

Norm Mesleki Eğitim Merkezi, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Mesleki Eğitim Merkezi’nde başlayan öğrenciler haftada bir gün teorik eğitim görüp diğer günlerde Norm Holding şirketlerinde işbaşı eğitimleri alır.
Norm Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince alınan teorik derslerin sınavlarında ve eğitim sonunda yapılan uygulama sınavında başarılı olan öğrencilerimiz "Ustalık Belgesi" almaya hak kazanmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezi’nden başarıyla mezun olan öğrencilerimiz Norm Holding şirketlerinde iş hayatına başlamaktadır. 

 

Teknik & Kişisel Gelişim & Liderlik Eğitim Programları

Çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunuyor, kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunmak amacıyla 70 – 20 – 10 öğrenme modeline göre gelişim fırsatları sunuyoruz.
 

İç Eğitmenlik Fırsatları

İç eğitmen olarak görevlendirilen çalışanlarımız iç eğitmenlik programına dahil olurlar. İç eğitmenlerimiz yalnızca eğitim vermek konusunda değil, eğitim içeriklerinin hazırlanması, tasarlanması konularında da destek olurlar. 
 

Yabancı Dil & Yüksek Lisans & Doktora Destek Programları

Şirket olarak bireysel gelişimin kuruma katacağı değerin bilinciyle çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyoruz. Şirket içerisinde kuruma özel yabancı dil eğitimleri organize ediyor ve çalışanlarımızın bireysel olarak gittikleri kursların bedellerinin belirli oranını karşılıyoruz. 
Normlarımızı ve kendimizi sürekli geliştiririz değerimiz ışığında çalışanlarımızın yüksek lisans & doktora programlarına katılımlarını destekliyor, eğitim ücretlerinin yine belirli oranlarını karşılıyoruz.

NORM'LU OLMAK

Norm’lu olmak için www.kariyer.net üzerindeki ilanlarımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular, ilgili ilanlarda belirttiğimiz nitelik ve yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilmektedir.